ANTÓNIO JOAQUIM BIVAR SEGURADO

Pintor - Artist

Sobre | Design | Pintura | Contos | Contact

About | Design | Paintings | Contact

Pintura - Paintings

Tiger by Antonio Bivar Segurado.

Hiroshima by Antonio Bivar Segurado.

Estudio 13 - Lisboa - Lisbon

Studio 13 Lisbon

Studio 13 Lisbon